polski  |  english

Tauryna: (nazwa systematyczna: kwas 2-aminoetanosulfonowy, C2H7NO3S) - organiczny związek chemiczny, zwyczajowo uważana za aminokwas, chociaż nie posiada grupy karboksylowej.

Związek ten jest produktem końcowym degradacji aminokwasu siarkowego, cysteiny. Może być wbudowywana do peptydów, lecz nie stwierdzono występowania aminoacylo-tRNA specyficznego dla tauryny.

Działanie:
Funkcją biochemiczną tauryny jest m.in. sprzęganie kwasów żółciowych przed wydaleniem ich z wątroby. Tworzą się sole kwasów żółciowych - kwas taurocholowy i taurochenodeoksycholowy. Zwiększa to rozpuszczalność kwasów żółciowych, a co za tym idzie poprawia ich zdolności emulgujące tłuszcze w świetle przewodu pokarmowego. Tauryna pomaga transportować kreatynę do mięśni co powoduje jej bardziej efektywne wykorzystanie, a także przyśpiesza regenerację mięśni po wysiłku.

Tauryna wpływa na ośrodkowy układ nerwowy. Przypisuje się jej funkcje neuroprzekaźnika. Jest m.in. agonistą receptorów GABA(A). Tauryna miałaby poprawiać funkcje poznawcze i pomagać w nauce poprzez zwiększenie metabolizmu komórek glejowych i, pośrednio, wszystkich neuronów.

Tauryna jest składnikiem dostępnych na rynku napojów energetyzujących, takich jak Red Bull, Tiger, Burn czy R20 oraz odżywek dla sportowców zawierających również kofeinę, glukuronolakton i inne substancje.

Organizm ludzki wytwarza niewielkie ilości tauryny. Jej naturalnym źródłem jest mięso, szczególnie podroby (np. wątroba), ryby, małże. Jest też niezbędnym składnikiem w diecie kotów - jest dla nich aminokwasem egzogennym.